Produkty
Znajdź idealny produkt dla swojego projektu!

Polityka prywatności

W Polityce Prywatności firmy Kauposil znajdziesz informacje o tym kto administruje Twoimi danymi osobowymi, w jakim celu, zakresie i jak długo będą one przetwarzane. Poza tym dowiesz się komu i na jakich zasadach możemy przekazać dalej Twoje dane oraz jakie przysługują Ci prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kauposil Sp. Z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Michałkowickiej 47, 41-100 Siemianowice Śląskie, wpisany do
  KRS 0000785094, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:
 1. zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z Działu Obsługi Klienta i / lub
 2. wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

- adres e-mail: basia@kauposil.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

 1. Jakie dane gromadzimy w serwisie kauposil.com:
  1. 3.1. dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, telefon, adres, adres do wysyłki, adres e-mail oraz w przypadku firmy dane do faktury zbierane podczas zakładania konta oraz dokonywania jednorazowego zakupu bez zakładania konta (zbierane celem realizacji umowy oraz ułatwieniem korzystania z serwisu w przyszłości – patrz pkt.4) oraz część tych danych podczas uzupełniania formularza kontaktowego.
  2. 3.2. zapisanie fragmentów strony na urządzeniu końcowym w postaci niewielkich plików , w szczególności tekstowych, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio oglądanych produktów, czy zawartości koszyka. Więcej informacji – patrz polityka cookies: 
  3. 3.3. anonimowe dane (czyli takie których nie jesteśmy w stanie przypisać do konkretnego użytkownika) zbierane automatycznie przez usługę „analytics” firmy Google. Są to dane takie jak: informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika na stronie, odwiedzane adresy URL, rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia na którym korzysta się z serwisu (komputer, tablet, telefon), typ systemu operacyjnego, ogólną lokalizację w której korzystano z serwisu (województwo, miasto). Więcej informacji o profilowaniu automatycznym w punkcie 4.4 oraz 8.1.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
  2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
  3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega
   na tym, że możemy, w oparciu o Państwa dane osobowe, ocenić niektóre Państwa preferencje i korzystając z tej wiedzy, dostosowywać naszą ofertę w celu świadczenia najkorzystniejszych dla Państwa usług, jak również pozwoli nam to na uniknięcie wysyłania informacji spoza zakresu Państwa zainteresowań. W przypadku profilowania firma Kauposil ma dostęp do anonimowych danych tj. lokalizacja, zainteresowania, płeć, wiek, czas odwiedzin na naszych stronach, odwiedzane zakładki oraz szukane na stronie frazy. Firma Kauposil nie jest w stanie przypisać tych danych do konkretnych osób, gdyż są anonimowe. 
  5. usprawnienia korzystania z serwisu (zapisanie w plikach cookie historii koszyka, danych logowania celem szybszego dostępu do konta oraz dane osobowe uzupełniane podczas rejestracji konta by nie było konieczne ich ponowne uzupełnianie podczas kolejnych zakupów w sklepie).
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
  1. 1.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane
   w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy,
   że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Okres przechowywania danych.
  1. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres,
   w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  2. dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania
   w tym celu lub po upływie roku od chwili ich uzyskania.
 4. Udostępnianie danych osobowych
  1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak
   na przykład: firmy kurierskie/transportowe, partnerzy wykonujący modele, formy lub odlewy na nasze zlecenie, firmy windykacyjne itp.
 5. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  1. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook, Twitter i in.). Facebook (w tym Instagram), Google (w tym YouTube, Google +) oraz Twitter przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
  2. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Instrukcje dot. uzyskania kopii z portali, których bazy danych znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym znajdą Państwo poniżej:
   Facebook – https://www.facebook.com/help/212802592074644
   Google – https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=pl
   Twitter – https://help.twitter.com/en/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive
 6. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do przenoszenia danych;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  5. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Informacja o dobrowolności podania danych:
  1. 10.1.Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:

świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;

 1. 10.2.przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.
 1. Państwa dane są przetwarzane w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej. 
 2. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Dane kontaktowe:

Barbara Winczura

Aktualne na dzień: 24 maja 2019 r.

Jako partner handlowy czołowych firm światowych proponujemy odbiorcom przemysłowym jak również indywidualnym innowacyjne produkty i techniki odlewnicze. Dzięki doskonałej jakości oraz łatwości zastosowania oferowanych przez nas produktów, każdy ma możliwość stworzenia dowolnego modelu i odlewu.
+48 660 432 134
info@kauposil.com
2024 © Kauposil | Wykonanie strony:
grafitovo-agencja-kreatywna-tworzenie-stron-www