Forton

Forton

Opis produktu:

Forton VF-774 jest akrylowym polimerem stworzonym do stosowania w procesie produkcji betonu GFRC (Glass Fiber Reinforced Concrete). Forton jest produktem UV stabilnym przy zastosowaniu cementu portlandzkiego. Główne zalety stosowania Forton VF-774: eliminacja 7-dniowego czasu sezonowania, niezbędnego do osiągnięcia pełnych parametrów wytrzymałościowych betonu. Znacząca poprawa wytrzymałości kompozytu GFRC, w szczególności odporności na zginanie.

Zastosowanie:

Produkcja betonu GFRC.

Pełna specyfikacja techniczna

Pobierz!

Kup produkt…

Kup Forton