Dodatki do Acrylic One

Dodatki do Acrylic One

Dodatki do acrylic one:

  • Retarder Środek stosowany do wydłużenia czasu wiązania Acrylic One. Dodawany jest do części płynnej, w ilości do 5% w stosunku do wagi mieszanki.
  • Accelerator Środek stosowany do skrócenia czasu wiązania Acrylic One. Dodawany jest do części płynnej, w ilości do 2% w stosunku do wagi mieszanki.
  • Tixotrop A i B Tixotrop A i B - Środki zagęszczające dodawane do zmiksowanej mieszanki Acrylic One, w ilości do 6% w stosunku do masy wymieszanego produktu. Tixotrop A pozwala uzyskać konsystencję półpłynną. Tixotrop B pozwala uzyskać konsystencję pasty.
  • Sealer płyn zabezpieczający, oparty na wodzie. Służy do zabezpieczenia utwardzonego Acrylic Ona przed wilgocią, promieniowaniem UV i innymi warunkami zewnętrznymi. Dostępny w wersji błyszczącej i matowej.
  • Diluent rozcieńczalnik zmniejszający lepkość Acrylic One. Maksymalna ilość dodawana do mieszanki to 5% w stosunku do wagi produktu. .
  • ATP Powder Proszek zagęszczający Acrylic One oraz zwiększający jego objętość.